توافقنامه

این توافقنامه محتوی مطالب و ارجاعیات سیاستهای فعلی شركت مهندسی داده کاوان شبدیز بوده و برای هر یك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت، اعمال می شود.

این توافقنامه توسط و ما بین شركت مهندسی داده کاوان شبدیز كه در این توافقنامه "شبدیز" نامیده می شود از یك طرف و شما (وكیل، نماینده، وارث و جانشین شما نیز در این قرارداد مشتری خطاب می شود) كه در این توافقنامه "مشتری" نامیده می شوید از طرف دیگر، تنظیم شده و از لحظه تائید كه بعنوان امضای الكترونیكی شما تلقی می گردد معتبر و قابل اجراست.

این توافقنامه شرایط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات شبدیز را تعیین نموده و تعهدات شبدیز به مشتری و بالعكس تعهدات مشتری به شبدیز را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشتری، تشریح می كند.

این توافقنامه مانند دیگر سیاستهای شبدیز، به همراه تمامی تغییرات ضمیمه آن، تشكیل دهنده توافقنامه ای كامل و اختصاصی بین مشتری و شبدیز می باشد كه در رابطه با چگونگی نحوه استفاده از خدمات و محصولات شبدیز می باشد و همچنین تكمیل كننده تمامی پیشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلی می باشد.

تمامی سیاستنامه ها و توافقنامه های مربوط به خدمات و محصولات شبدیز به صورت بخش های جداگانه در این توافقنامه آمده است كه شامل سیاستنامه های مورد بحث (UDRP) نیز می باشد. با تهیه محصولات و خدمات شبدیز، مشتری موافقت می نماید كه تمامی شرایط و توافقنامه های پیوست را كه بخشی از این توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نماید.

علاوه بر تمامی نقل و انتقالات مالی انجام شده توسط مشتری، مشتری با شرایط این توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالی كه توسط هر كسی كه بعنوان جانشین مشتری یا هر كسی كه از اشترای ایجاد شده توسط مشتری در شبدیز استفاده می كند انجام می شود نیز موافقت می كند، حتی درصورتی كه نقل و انتقال به جانشینی از مشتری انجام نشده باشد.

قوانین كلی مطرح شده در بند "الف" در مورد تمامی مشتریان شبدیز اعمال می شود. توافقنامه های خاص مربوط به خدمات و یا محصولات، در بند "ب" مطرح شده اند كه هریك صرفا در مورد مشتریانی كه آن محصولات یا خدمات را تهیه نموده اند قابل اجراست.الف) قوانین كلی خدمات و محصولات

1) توافقنامه و تغییرات مشتری متعهد می شود كه با تغییراتی كه ممكن است شبدیز هر از چندگاهی در این توافقنامه ایجاد كند موافقت نموده و محدودیتهایی را كه پس از اعمال این تغییرات ایجاد می شود رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا محصولات شبدیز را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور كامل و تا زمانی كه از خدمات و محصولات استفاده می كند و از مزایای آن بهره می برد، اجرا شود. چنانچه مشتری در استفاده از محصولات و خدمات شبدیز انصراف دهد، هیچ وجهی از سوی شبدیز مسترد نمی گردد. مشتری می پذیرد كه در صورت تمایل به قطع استفاده از خدمات شبدیز مسئول خواهد بود كه این موضوع را به شبدیز اطلاع دهد. بدیهی است اطلاع رسانی مشتری نباید زودتر از 15 روز پیش از تاریخ پرداخت و دیرتر از 3 روز پیش از تاریخ پرداخت صورت گیرد.2) تغییرات تعرفه
• در صورتی كه تعرفه یك سرویس در هنگام استفاده آن سرویس تغییر نماید، خریدار در صورتی كه تمایل به ارتقاء سرویس فعلی داشته باشد، باید قیمت های جدید را رعایت نماید. بنابراین خدماتی كه با تعرفه قبلی خریداری شده اند تنها تا پایان همان دوره ارائه می گردند.

• درصورت تمایل مشتری به ارتقاء سرویس میزبانی، این ارتقاء از یك سرویس به سرویس بالاتر از همان نوع صورت می گیرد.

• روش محاسبه هزینه در چنین شرایطی به این صورت است:

میزان استفاده كاربر از سرویس فعلی بصورت ماه شمار محاسبه شده و باقی مانده مبلغ به او برگردانده می شود و سپس هزینه سرویس جدید با توجه به تعرفه موجود محاسبه می شود.

• سرویس های خریداری شده توسط مشتری تنزل داده نخواهد شد و تنها در هنگام تمدید سرویس این امكان وجود دارد كه فضای فعلی حذف و فضای جدید تهیه شود كه در این صورت كلیه اطلاعات باید بار دیگر بارگذای شوند.

• تغییرات صورت گرفته در تعرفه از طریق وب سایت شركت (www.shabdiz.org) منتشر شده و مشتری می بایست از این تعرفه ها در هنگام خرید تبعیت نماید. مگر در شرایطی كه پیش فاكتوری وجود داشته باشد كه پیش از این تغییرات صادر شده باشد.3) تغییرات فنی
• شركت شبدیز به منظور ارتقاء كیفیت خدمات ارائه شده، این حق را دارد كه اقدام به اعمال تغییرات در سرویس های موجود نماید. در صورتی كه در این مواقع سرویس مشتری تحت تاثیر قرار بگیرد، شركت وظیفه دارد این موضوع را توسط وب سایت یا از طریق ارسال به آدرس ایمیل مشتری طی یك ماه تا یك روز قبل از آن به اطلاع او برساند. مشتری نیز باید شرایط بوجود آمده را درك نموده و خود را با این تغییرات سازگار نماید.

• هرگاه به دلیل اضطرارهای بوجود آمده شركت امكان اطلاع رسانی نداشته باشد، در چنین شرایطی شبدیز هیچ مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت.

• همچنین مشتری به شركت این وكالت را می دهد كه شركت به منظور ارتقاء كیفیت سرویس ها می تواند بر روی خدمات و محصولات فعالیت های فنی (سخت افزاری و نرم افزاری) انجام دهد.4) اطلاعات صحیح مشتری موافقت می نماید كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات شبدیز اطلاعات صحیح در اختیار شبدیز قرار دهدو شبدیز برای برقراری هرگونه ارتباط با مشتری از اطلاعات ارائه شده توسط مشتری استفاده نماید چنانچه اطلاعاتی كه ارائه می دهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا شبدیز شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعت شما داشته باشد شبدیز به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشتری را قطع و حساب وی را مسدود نماید.5) حفظ اطلاعات محرمانه شما می توانید در این قسمت رویه حفظ اطلاعات محرمانه در شبدیز را مطالعه فرمائید كه در مورد تمامی محصولات و خدمات شبدیز اعمال می شود.

این رویه در برگیرنده حقوق مشتری و مسئولیت شبدیز در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی مشتری است. شبدیز از اطلاعات مشتری بر خلاف و غیر از اهداف و محدودیتهای ذكر شده در رویه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.6) امنیت حساب مشتری متعهد می گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نماید. مسئولیت تمامی عملیاتی كه بوسیله حساب مشتری انجام گیرد به عهده خود مشتری است. چنانچه استفاده غیرمجاز و یا ناقض امنیت صورت بگیرد باید سریعا به شبدیز اطلاع داده شود.بدیهی است شبدیز هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان كه بر اثر استفاده فرد دیگری از كلمه عبور و یا حساب مشتری با و یا بدون اطلاع مشتری انجام شده نمپذیرد. مشتری همچنین موافقت می نماید كه مسئولیت خسارتهای وارده احتمالی به شبدیز یا دیگر مشتریان كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب یا كلمه عبور مشتری بوده به عهده مشتری می باشد. مشتری می بایست به دلایل امنیتی اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی دیگران به اطلاعات حساب، نام كاربری و كلمه عبور خود احتیاط نماید. بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی كه از طریق حساب مشتری انجام می گیرد، چه بوسیله خود مشتری و چه بوسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشتری می باشد. شبدیز از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام شده در حساب مشتری با و یا بدون اجازه مشتری خودداری می كند.7) عدم استفاده غیر قانونی و خلاف شرع مشتری موافقت می نماید كه هیچگونه استفاده خلاف قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین جاری بین الملل انجام ندهد.

چنانچه شبدیز به علت استفاده غیرقانونی مشتری از خدمات و محصولات و یا به دلیل ارسال هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی اطلاعات مشتری را حذف و اقدامات اصلاحی انجام دهد هیچگونه وجهی قابل استرداد به مشتری نخواهد بود.

شبدیز حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانین، مقررات و بطور كلی روال قانونی و درخواست دستگاه های قضایی و دولتی، ضروری می داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال یا حذف هرگونه موارد یا اطلاعات را به صورت كلی یا جزئی به صلاحدید شبدیز در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.

چنانچه خدمات یا محصولاتی توسط مشتری تهیه شده باشد شبدیز اجباری برای نظارت بر استفاده مشتری از خدمات و محصولات را ندارد.

شبدیز این حق را برای خود محفوظ می دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسی نموده و به اختیار خود آنرا لغو نماید.

شبدیز مجاز است دسترسی مشتری به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دلیل بدون اطلاع قبلی قطع و یا مسدود نماید.

چنانچه استفاده مشتری از محصولات و خدمات منجر به اقدام و یا تهدید قانونی علیه شبدیز، شركتهای وابسته و یا شركاء گردد، شبدیز مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس دهی به مشتری خود خاتمه دهد.

شبدیز همه حسابها را برای استفاده بیش از حد فضا و یا پهنای باند، مورد بررسی قرار می دهد و در صورت مشاهده استفاده بیش از میزان تعیین شده، بمنظور دریافت هزینه مازاد و یا قطع سرویس مشتری اقدام می نماید.

چنانچه استفاده مشتری از محصولات و خدمات حاوی هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی باشد شبدیز مجاز به لغو سرویس مشتری خواهد بود.

اعمال غیراخلاقی عبارتند از اعمالی كه جهت افترا زدن، آسیب زدن، سوء استفاده، تهدید، بدگویی و آزار اشخاص ثالث طراحی شده اند، اعمالی كه مغایر با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و بین الملل می باشند، اعمالی كه جهت تشویق دیگران به رفتارهای غیرقانونی از قبیل و نه محدود به جنایت، استفاده غیراخلاقی از تصاویر كودكان و ... طراحی شده اند. اعمالی كه حریم شخص ثالث و یا یك نژاد یا ادیان و مقدسات را مورد تعارض قرار می دهند. فعالیتهایی كه جهت جعل هویت شخص ثالث، وارد شدن به رایانه و یا شبكه دیگران به طور غیرمجاز (هك كردن)، انتشار ویروسهای اینترنتی و اعمال تخریب دیگران طراحی شده اند و یا فعالیتهایی كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بدیهی است اعمال غیراخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمی گردد.8) عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسویه خسارت شبدیز به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از یك حساب و یا تشخیص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و یا نامه های ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر این، مشتری متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعیین شده پس از برآورد خسارات وارد شده به شبدیز می باشد. مشتری تائید می كند كه مفاد سیاستنامه عدم ارسال هرزنامه شبدیز را مطالعه و درك نموده و رعایت كردن آنها را پذیرفته است. این شرایط برای استفاده از تمامی خدمات و محصولات قابل اجراست.9) مالكیت معنوی كلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكیت معنوی شبدیز متعلق به شبدیز است. مشتری موافقت می كند كه هیچ سود یا امتیازی در این مالكیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود كه هیچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.

مشتری درك و موافقت می كند كه كلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتنامه، سایر رویه ها و وب سایت شبدیز مانند سایر حقوق و قوانین مالكیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ایران می باشد و شبدیز صادر كننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ می دارد، همچنین مشتری درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صریح كتبی از شبدیز یا صادركننده امتیاز آن منع شده است. هیچ گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، علامت تجاری، علامت خدماتی یا حق مالكیت یا پروانه دیگر بوسیله این توافق نامه به مشتری واگذار نشده است.10) استفاده از محصولات نرم افزاری شبدیز چنانچه مشتری محصولات نرم افزاری گواهی شده شبدیز را تهیه نماید، شبدیز به مشتری یك جواز محدود، غیر انحصاری، غیر قابل انتقال برای استفاده از نرم افزار ارائه می دهد.

مشتری می تواند نرم افزار را بر روی هر پایگاه اطلاع رسانی اجرا نماید اما نمی تواند آن را بر روی 2 و یا چند پایگاه اطلاع رسانی بطور همزمان نصب كند.

مشتری نمی تواند در نرم افزار تغییرات اعمال نموده و یا با نرم افزارهای دیگر تركیب نماید همچنین نمی تواند نرم افزاری را از این نرم افزار مشتق و یا plug-in مبتنی بر نرم افزار ایجاد نماید.

هیچ عملی برای دستیابی به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمی باشد.

شبدیز تمامی حقوق نرم افزار را برای خود محفوظ می دارد.

نرم افزار و تمامی نسخه های كپی آن كه مشتری به طور مجاز تهیه نماید تحت مالكیت معنوی شبدیز هستند.

كد منابع (Source Code) نرم افزار دارایی انحصاری شبدیز بوده و نرم افزار از طریق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ایران محافظت می شود.

بجز حقوقی كه در این توافقنامه صریحا به مشتری اعطا شده هیچ حق دیگری نسبت به نرم افزار به مشتری تعلق نمی گیرد و كلیه حقوق آن برای شبدیز محفوظ می باشد.

شبدیز محصولات نرم افزاری خود را بدون هیچ نوع ضمانت و گارانتی صریح یا ضمنی ارائه می دهد با این وجود محدودیتی برای ارائه ضمانتهای ضمنی در حین فروش ندارد.11) هزینه و پرداخت كلیه هزینه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت می شوند و غیر قابل بازگشت می باشند مگر اینكه به نوعی صریحا ذكر شده باشد، حتی اگر خدمات مشتری قبل از مدت زمان تعیین شده به حال تعلیق درآید، قطع و یا واگذار گردد.

شبدیز صریحا این حق را برای خود محفوظ می دارد كه قیمت گذاری را بوسیله پست الكترونیك و یا بر روی وب سایت رسمی خود (www.shabdiz.org) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشتری با ارائه كارتهای اعتباری تعیین شده، واریز به حساب بانكی، چك های حقیقی و حقوقی و روشهای دیگری كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سیستم پیش پرداخت شبدیز قابل انجام است. مشتری می تواند از طریق روشهای پرداخت تعیین شده، حساب پیش پرداخت خود را شارژ نماید.

چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاریخ پرداخت صورتحساب ماهانه مشتری براساس نرخ خرید تعیین می شود مگر اینكه تاریخ خرید بعد از بیست و نهم ماه باشد.در این صورت تاریخ پرداخت صورتحساب بیست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و یا طولانی تر داشته باشد و گزینه تمدید اتوماتیك را انتخاب كرده باشد، شبدیز به طور اتوماتیك سرویس مورد نظر را تمدید خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودی پیش پرداخت حساب مشتری بر اساس نرخ های جاری شبدیز دریافت خواهد كرد.

چنانچه به هر دلیل شبدیز موفق به دریافت بدهی مشتری، از طریق روشهای پرداخت تعیین شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشتری موافقت می نماید كه شبدیز مشتری را برای تسویه بدهی تحت پیگرد قانونی قرار دهد. چنانچه پرداختهای مشتری توسط كارت اعتباری انجام گیرد و اگر به هر دلیل شبدیز نتواند كل مبلغ بدهی مشتری بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباری وی دریافت نماید مشتری موافقت می نماید كه شبدیز مشتری را برای تسویه بدهی تحت پیگرد قانونی قرار دهد. بمنظور تسویه بدهی، شبدیز خود را مجاز می داند تا بلافاصله سرویس مشتری را كه بوسیله مشتری یا از طریق وی تهیه و یا تمدید شده اند بدون هیچگونه اطلاع قبلی لغو و یا مسدود نماید.

صورت حساب هزینه ها از طریق روش پرداخت انتخابی مشتری دریافت می شود. مشتری می تواند هر زمان كه مایل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزایش اعتبار" خود تعیین نماید. مشتری توافق می كند كه در مورد تمدید خدمات دریافتی خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه شبدیز موفق به دریافت هزینه سرویس مشتری از طریق روش پرداخت انتخابی وی نشود، شبدیز هیچ مسئولیتی در قبال مشتری و یا شخص ثالث نخواهد داشت.

ب) سیستم پیش پرداخت

مشخصات سیستم
با استفاده از سیستم پیش پرداخت شبدیز در حقیقت مشتری پیشاپیش وجهی را به شبدیز می پردازد و هر زمان كه مایل بود از موجودی حساب پیش پرداخت خود استفاده می نماید. بدیهی است در زمان خرید نیز بجای پرداخت در اصل یك مرتبه موجودی به حساب مشتری واریز و همان لحظه نیز توسط سیستم برداشت می شود تا بدین ترتیب روال استفاده از سیستم پیش پرداخت برای همه محصولات و خدمات در هر حالت رعایت شود. مشتری در مقابل خدمات و محصولاتی كه از شبدیز خریداری می نماید و شبدیز به وی ارائه می دهد توافق می كند كه هزینه آنها را با استفاده از این سیستم انجام دهد.

پرداخت مشتری می تواند از طریق كارت های اعتباری تعیین شده، حوالجات تلفنی/ تلگرافی، حواله و یا چك حقیقی یا حقوقی و یا روشهای پرداخت تعیین شده صورت گیرد. مشتری موافقت می نماید چنانچه چك بانكی وی وصول نگردد علاوه بر طی روال قانونی، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل 4% از كل مبلغ چك وصول نشده می باشد، شبدیز خود را مجاز می داند این جریمه را بدون اطلاع قبلی از حساب مشتری دریافت نماید.

مشتری می تواند هر زمان كه مایل باشد مقدار موجودی باقی مانده در حساب خود را از قسمت "رویداد های کاربران"در وب سایت شبدیز بررسی نماید. در صورت تمایل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 20% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقی به مشتری مسترد خواهد شد.

تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به سیستم پیش پرداخت بر اساس ریال ایران، پوند انگلستان و یا دلار آمریكا صورت می گیرد و مسئولیت محاسبه و تبدیل واحد ارزهای دیگر به ریال، پوند و یا دلار آمریكا قبل از واریز به حساب بر عهده مشتری می باشد،حداقل و حداكثری برای پرداخت وجود ندارد.

خریدهای بالاتر از7.000.000 ریال منجر به در نظرگرفتن 5% تخفیف و خرید های بالا تر از 15.000.000 ربال منجر به در نظر گرفتن 7% تخفیف برای مشتری بصورتی است كه در خریدهای بعدی وی محاسبه خواهد شد، شبدیز خود را مجاز می داند كه هر زمان نسبت به لغو و یا تغییر این تخفیف اقدام نماید.استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت
استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت تنها برای خرید محصولات و خدمات شبدیز از طریق وب سایت شبدیز امكان پذیر است.هیچ خریدی بدون تكمیل موجودی حساب مشتری (حداقل به میزان خرید مورد نظر) صورت نمی گیرد. مشتری می تواند هر زمان كه مایل بود اعتبار خود را افزایش دهد. مشاهده ریز عملكرد مربوط به حساب مشتری از طریق لینك "رویدادهای من" در كنترل پنل اعضاء در وب سایت شبدیز امكان پذیر می باشد.حساب مشتری خریدهای انجام شده، وجه باقی مانده در حساب، مبلغ هر خرید انجام شده، زمان انجام و ... را نمایش می دهد. شبدیز حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجرای هرگونه حكم قضائی، روال قانونی و درخواستهای دولتی ضروری می داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال و یا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت كلی و یا جزئی به روش جدید شبدیز در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.ضمانتهای ویژه
مشتری توافق می نماید كه شبدیز هیچگونه ضمانت خاصی در ارتباط با سیستم پیش پرداخت ندارد. شبدیز صریحا این حق را برای خود قائل است كه به روش جدید خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحدید لغو نموده و یا انتقال دهد این امر جهت حفظ پایداری روال حقوقی، مدنی یا جنایی برای شبدیز،شركتهای وابسته، نمایندگان، متصدیان ،مدیران و كارمندان آن می باشد.12) ضامن تعهدات مشتری یا هر شخص دیگر كه به نمایندگی از مشتری این توافقنامه را با عمل تائید، به صورت الكترونیكی امضا می نماید، بدین وسیله اعلام می كند و متعهد می شود كه دارای حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه را دارا می باشد و هیچ یك از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می شود كه 18 سال یا بیشتر سن دارد و یا وكیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمین می نماید كه تمام كارهایی را كه انجام می دهد با علم بر اینكه بر منافع قانونی دیگران آسیب نمیزند و با منافع آنها در تضاد نیست انجام می دهد.13) رفع مسئولیت شبدیز تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی (از قبیل از دست رفتن اطلاعات و ...) مسئولیتی ندارد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)، نقض توافقنامه و رویه های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشتری در استفاده از محصولات و یا خدمات شبدیز و یا به هر علتی سبب از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد، هرچند شبدیز احتمال چنین خسارتی را گوشزد نموده است. در برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثنی گردد كه در چنین شرایطی مسئولیت شبدیز محدود به قانون می گردد. مشتری موافقت می كند كه در هیچ شرایطی حداكثر مسئولیت تقبل شده توسط شبدیز در برابر خسارات احتمالی، بیش از كل مقدار پرداختی به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد.

انتهای بند 12 توافقنامه برخی از حوزه های قضایی اجازه رد ضمانت ضمنی را نمی دهند، در این موارد، مسئله فوق در خصوص شما قابل اجرا نمی باشد.

بند 21 ابقاء بندهای 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن یا خاتمه یافتن توافقتامه به قوت خود باقی می ماند.14) عدم وجود ضمانت شبدیز هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی در فروش و غیره را نقض می كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه می شوند. شبدیز هیچگونه ضمانتی مبنی بر اینكه محصولات و خدمات احتیاجات مشتری را برآورده می كنند ، سرویسها قطع نمی شوند، بدون خطا هستند و با معایب برطرف خواهند شد ارائه نمی دهد. شبدیز هیچگونه ضمانتی در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتایج استفاده از آنها ارائه نمی دهد.15) پرداخت غرامت مشتری توافق می كند كه از شبدیز، پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب و یا هزینه شامل حق الوكاله كه ناشی از ادعا، عملكرد و یا تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشتری (شامل نمایندگان مشتری و یا هر فرد دیگر كه از اشتراك، محصولات یا خدمات مشتری با و یا بدون اجازه مشتری، استفاده از خدمات و محصولات كه مشتری از شبدیز خریداری نموده است) و یا نقض مفاد توافقنامههای موجود در این توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نماید. علاوه بر این مشتری موافقت می نماید كه از شبدیز در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حق الوكاله كه ناشی از نقض ضمانتها ذكر شد و در این توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشتری، هر ادعایی مبنی بر اشتراك شما به كپیرایت ، علامت تجاری، حق مالكیت معنوی شخص دیگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالی را بپردازد. این غرامات علاوه بر غرامتهایی است كه مشتری از طرف خود پرداخت می نماید. چنانچه شكایتی علیه شبدیز در حال اجرا یا ارسال باشد شبدیز باید در این مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشتری در مورد ارسال این تعهدنامه به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود. شبدیز مجاز خواهد بود در مقابل چنین ادعاهایی به روش جدید خود از خود دفاع نماید. مشتری متعهد می شود كه در صورت بروز چنین ادعاهایی بلافاصله شبدیز را جهت كنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با شبدیز همكاری نماید و همچنین توافق می نماید چنانچه شبدیز متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتی، اداری یا قضایی در رابطه با اشتراك مشتری در شبدیز گردد، علاوه بر تغییر كنترل اشتراك مشتری هرگونه اقدام دیگری را كه جهت رعایت قوانین دولتی، اداری یا قضایی لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.16) قوانین حاكم، محل دادرسی، عدم اجازه شكایت مشتری موافقت می نماید كه محل دادرسی پرونده های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط شبدیز در دادگاه تهران و یا كمیته مبارزه با جرائم رایانه ای واقع در تهران باشد. مشتری مجاز نخواهد بود در مسائلی كه در این توافقنامه روشن شده اند شكایتی به دادگاه ارائه دهد.17) ابلاغ های قانونی كلیه ابلاغها و اعلانات شبدیز (بجز موارد نقض توافقنامه) در وبسایت اعلام خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونیك و یا آدرس پستی مشتری ارسال می شوند. در هرصورت تاریخ دریافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته می شود. اعلانات و ابلاغهای مشتری به شبدیز میبایست به پست الكترونیك موجود در سایت شبدیز و یا از طریق پست سفارشی به آدرس دفتر مركزی واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان افتخار، شماره 13 ارسال گردد.18) عودت وجه در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل 7 روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد در زمینه کالا تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.19) توافقنامه كامل توافقنامه حاضر شامل رویه ها و توافقنامه هایی كه در این قسمت اشاره شده (مانند رویه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بین مشتری و شبدیز برای محصولات و خدمات ذكر شده تلقی می گردد.20) تفكیك پذیری بخشهای این قراداد تفكیك پذیر می باشند. در صورتی كه بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزدیكترین شكل به متن اصلی تفسیر می گردد و سایر قسمتها و شرایط توافقنامه به طور كامل لازم الاجرا هستند.21) سلب اختیار عدم اجرای بخشی از شرایط این توافقنامه و توافقنامه های ضمیمه آن توسط شبدیز در مقابل مشتری یا دیگران به منزله سلب حق اجرای این توافقنامه از شبدیز نمی باشد.22) وضعیت اضطراری شبدیز همه تلاش خود را برای پایدار نگهداشتن خدمات و محصولات انجام می دهد، با این همه مشكلات تفكیكی خاص و سایر عوامل خارج از كنترل شبدیز هر از چندگاهی ممكن است منجر به وقفه در سرویس دهی شبدیز گردند. مشتری موافقت می نماید شبدیز را برای نتایج این وقفه ها مسئول نداند.23) عدم بهرهمندی شخص ثالث هیچ قسمتی از این قرارداد صریحا و یا ضمنی به مفهوم اعطای حقوق، مزایا و یا تعهدی به شخص ثالث نمی باشد، مگر مواردی كه در این توافقنامه ذكر شده اند.24) عناوین عناوین موجود در این توافقنامه جنبه تفسیری دارند و چنانچه تضادی بین عناوین و مفاد توافقنامه وجودداشته باشد، مفاد قرارداد میبایست مرجع عملكرد قرار گیرند.25) پشتیبانی شبدیز متعهد می شود كه 24 ساعت شبانه روز و ایام تعطیل بصورت رایگان پاسخگوی سوالات مشتریان محترم باشد. همچنین مشتری متعهد می شود در مواردی كه مربوط به اوست مراقبت و احتیاط نماید تا پشتیبانی با سرعت بالاتر و نتیجه بهتر صورت پذیرد.26) نسخه پشتیبان (Backup) شبدیز بصورت دوره ای از سایت و بانك اطلاعاتی مشتری Backup تهیه می نماید. اما باید توجه داشت كه لازم است مشتری جهت حفظ اطلاعات، اقدام های لازم را انجام دهد، چرا كه در درستی این نسخه پشتیبان تضمینی وجود ندارد.27) امور استخدام و بازاریابی افرادی كه با عنوان بازاریاب در شركت مشغول بكار هستند باید از اطلاعات خود بخوبی مراقبت نمایند، بگونه ای كه امكان سوء استفاده از آن وجود نداشته باشد.