سیاست محرمانگی

شبدیز هیچگونه اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه صریح آن در اختیار دیگران نخواهد گذاشت. وب سایت رسمی شبدیز (viban.ir) با استفاده از فرمها، اطلاعات تماس كاربران (مانند نام، آدرس، شماره تلفن تماس، پست الكترونیك و ...) را دریافت و برای سفارشات، درخواستها، خدمات پس از فروش و دریافت نظرات و پیشنهادات درباره محصولات و خدمات از آنها استفاده می نماید. سیستم یكپارچه شبدیز برای هر كاربر یک حساب كاربری ایجاد می كند. در صورتیکه سفارش شما توسط کارتهای اعتباری بین المللی انجام گیرد، اطلاعات كارت از قبیل شماره کارت و تاریخ انقضاء و ... نیز در بانك اطلاعاتی شبدیز نگهداری می شود. در صورت تماس جهت استفاده از خدمات پس از فروش و پشتیبانی، یک پروفایل داخلی از خدمات ارائه شده تشکیل می گردد. از اطلاعات شما تنها در هنگامی استفاده خواهد شد که لازم است تغییر و تحولاتی در محصولات و خدمات محصول و یا خدمات جدید شبدیز و شرایط ویژه ای که ممکن است برای شما قابل توجه باشد به اطلاعتان برسد.

ممکن است شبدیز از شرکتهای تبلیغاتی بمنظور پخش آگهی استفاده نماید. این شرکتها ممکن است از Cookieها، ActionTag ها (که به عنوان Single PixelGif یا WebBeacon نیز شناخته می شوند) برای سنجش میزان تاثیر آگهی ها استفاده نمایند. تمامی اطلاعاتی که بوسیله این شرکتها از طریق Cookie یا ActionTag جمع آوری می شوند ناشناخته هستند و شبدیز مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

شبدیز اطلاعات جمع آوری شده درباره مشتریان را با استفاده از سیستم گزارش آمار وب سایت دریافت و در جهت پیش برد و توسعه خدمات و محصولات، آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین از طریق اطلاعات مشتریان، آماری جمع آوری می شود که شبدیز را در بهبود روند توسعه خدمات و محصولات یاری می رساند. این بخش به اطلاعات شخصی قابل شناسایی مربوط نمی شود، مگر مواردی که جهت جلوگیری از سوء استفاده و یا ایجاد اختلال در سیستم شبدیز الزامیست.

امنیت وب سایت شبدیز دارای سطح مناسبی از کنترل برای جلوگیری از سوء استفاده، ازدست رفتن و یا جابجایی اطلاعات می باشد.

شبدیز روشهای زیر را برای تغییر و اعلام اطلاعات مشتری فراهم آورده است

  • از طریق حساب كاربر
  • ارسال پست الكترونیك به info@viban.ir
  • تماس با بخش پشتیبانی: 37424495 (083)98+
  • ارسال نامه به آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان کسری - مقابل هایپرمارکت ارزان تعاون - پلاک 141

در هر یك از روشهای فوق دریافت تائیدیه از پست الكترونیك فعلی در حساب مشتری برای اعمال تغییرات الزامی است، در شرایطی كه به هر دلیل امكان دسترسی به پست الكترونیك حساب مشتری برای وی وجود نداشته باشد، شبدیز تنها با دریافت اصل فاكتور، قرارداد و در مواقعی خاص با دریافت سندی (مانند اصل فیش واریزی مربوط به خرید محصول یا خدمات مورد نظر) كه به نحوی اثبات مالكیت برای مشتری نماید، اقدام به تغییر اطلاعات حساب مشتری می نماید.

ارسال پست الكترونیك

شبدیز برای تماس با شما جهت تایید دریافت سفارشات و ارسال اطلاعات در خواستی شما از پست الكترونیك استفاده می کند، همچنین در قسمت اطلاعات تماس روشهایی برای ارتباط با شبدیز تعیین شده كه ازطریق هر یك از آنها نیز می توانید با بخش مورد نظر خود در شبدیز ارتباط برقرار نمائید. برخی اطلاعات ارسالی توسط شما ممکن است پس از مرور زمان از بایگانی بانك اطلاعاتی حذف شود. درهر صورت این اطلاعات تنها با اجازه صریح شما در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت. همانگونه که در بندهای قبلی این رویه اشاره شد، اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت، مگر در مواردیکه شخص ثالثی در پردازش و حفظ اطلاعات شما دخیل بوده و یا مورد درخواست مراجع قضائی واقع شود، چرا که این امر برای انطباق با قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و بین الملل بر روند نظارت بر وب سایت شبدیز ضروری می باشد. همچنین ممکن است در موارد معدودی شبدیز نیاز داشته باشد تا اطلاعات شما را دراختیار شرکای خود قرار دهد.

تغییر در قوانین حفظ اطلاعات

در صورتیکه تغییراتی در شرایط حفظ اطلاعات مشتریان شبدیز یا دیگر موارد حفظ اطلاعات ایجاد شود ، حداقل سی روز پیش از اجرای آن، توسط پست الكترونیك به شما اعلام و این تغییرات به توافقنامه ها نیز منتقل خواهدشد. تغییرات جزیی بلافاصله به این رویه اعمال و بر روی وب سایت شبدیز قابل مشاهده خواهد بود.

حذف اشتراک از شبدیز

در صورت ابطال اشتراک شبدیز (چه داوطلبانه و چه غیر داوطلبانه) کلیه اطلاعات شخص شما در حالت"غیر فعال شده" در بانک اطلاعاتی مربوطه شبدیز قرار خواهند گرفت. بدیهی است غیرفعال سازی اشتراک شما به معنی حذف تمامی اطلاعات شخصی قابل شناسایی شما از بانک اطلاعاتی شبدیز نمی باشد. شبدیز اطلاعات شخصی قابل شناسایی شما را جهت حل مسائل حقوقی یا اجرای توافقنامه (در صورت لزوم) نگه داشته و یا استفاده خواهد کرد.